De huidige Wet arbeid en zorg gaat per 1 januari 2019 op twee punten wijzigen.

Allereerst wordt het pleegzorg- en adoptieverlof met 2 weken verlengd naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Goed nieuws wanneer deze situatie voor jou en/of je partner van toepassing zijn.

Daarnaast verandert het huidige kraamverlof, wat op dit moment 2 dagen is. Dit wordt aangepast naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Werkt je partner 40 uur, dan zijn dat dus 5 dagen verlof. Werk je minder, bijvoorbeeld 5 keer 7 uur, dan krijg je dus in totaal 35 uur, ook verspreid over 5 dagen verlof.

De invoering Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG, hoe toepasselijk) ligt hieraan ten grondslag. Ben je echtgeno(o)te of geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd samenwoont of degene die het kind heeft erkend dan heb je recht op dit geboorteverlof.

Let wel: deze dagen moeten opgenomen worden binnen 4 weken na de dag van de bevalling.

Vanaf 1 juli 2020 wordt dit geboorteverlof nog extra aangevuld. Je hebt dan de mogelijkheid om vijf keer de wekelijkse arbeidsduur aan verlof op te nemen ter hoogte van 70% van je (maximum)dagloon. Zover is het echter nog niet.

Natuurlijk zijn we blij met deze verruiming. Al mag het in vergelijking met andere landen best nog iets meer zijn. In dit artikel lees je de vergelijking met andere landen. Dan hebben wij nog een slag te slaan!