29 april 2016

De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds flexibeler. Veelal wordt gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Het komt eigenlijk nauwelijks meer voor dat je bij het aangaan van een nieuw dienstverband direct een vast contract krijgt. Waar moet je op letten bij het afsluiten en verlengen van een (tijdelijk) contract? Welke rechten heb je? Welke veranderingen zijn als gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) nu van toepassing?

Samen met advocaat arbeidsrecht, Willemijn Boers zetten wij in deze serie de aandachtspunten voor jou op een rij.

Dat je tegenwoordig niet zomaar recht hebt op een vast contract dat weten we inmiddels. Voor het aangaan van meerdere tijdelijke contracten geldt de zogenaamde ketenregeling. Sinds 1 juli 2015 zijn hiervoor de regels veranderd onder de nieuwe Wet werk en zekerheid. Het doel van de wetgever daarvan was om ervoor te zorgen dat je als medewerker sneller zou kunnen doorstromen in een vaste baan. De eerste berichten na evaluatie laten al zien dat dit in de praktijk helaas vaker minder goed uitpakt dan bedoeld.

Je begint met een tijdelijk contract, maar je wens is om een vast contract te bemachtigen. Hoe zit dit?

  • Wanneer je meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar krijgt, dan is er bij het aangaan van het 4e contract van rechtswege een vast contract ontstaan
  • Indien je langer dan 2 jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever ontstaat, zodra de twee jaar is verstreken, eveneens van rechtswege een vast contract. Is er een tussenliggende periode geweest van meer dan 6 maanden waarin je tussentijds niet in dienst was, dan begint bij het 1e contract na deze tijdelijke ‘break’ de telling opnieuw.

Uitzonderingen
Wanneer geldt dit niet? Doe je tegelijkertijd ook een opleiding in de vorm van een BBL-traject? Dan is deze ketenbepaling niet op jou van toepassing. Ook wanneer je jonger bent dan 18 jaar en je minder werkt dan 12 uur per week, is deze bepaling niet op jou van toepassing. Zo zijn er nog enkele uitzonderingen, maar het voert te ver die hier allemaal te benoemen.

Telt een stage of uitzendcontract ook mee in deze keten?

Stel, je hebt direct voorafgaand aan het  contract bij de organisatie een stage gelopen of gewerkt via het uitzendbureau. Hoe zit dit dan?

In algemene zin telt een stageovereenkomst niet mee in de ketenbepaling. Dit omdat een stage over het algemeen andere doelen en kenmerken heeft:

  • De stage is gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding. Daardoor ben je niet te vergelijken met een medewerker die productief werk levert
  • Vaak krijg je een stagevergoeding, en dat is iets anders dan loon. (wat één van de eisen is aan een arbeidsovereenkomst)

Loop jij nu wel stage (of heb je dit gedaan) waarbij er wel sprake was van loon, en heb je volop meegedraaid in het arbeidsproces? Kortom, was van het oriënterende karakter geen sprake? Dan is er in principe wel sprake van een contract wat kan meetellen in de keten. Indien dit het geval is, wat kun je hier dan aan doen? “Bespreek het met je werkgever. Kom je hier niet verder mee, schakel dan een specialist in arbeidsrecht in”, aldus Willemijn.

 Heb je eerst als uitzendkracht gewerkt en kom je daarna aansluitend in dienst bij hetzelfde bedrijf? Ook de periode die je hebt gewerkt via het uitzendbureau telt in dat geval mee voor de ketenregeling.

Lees hier meer informatie over de aanzegtermijn, transitievergoeding en proeftijd

Pin It on Pinterest