5 april 2016

De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds flexibeler. Veelal wordt gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Het komt eigenlijk nauwelijks meer voor dat je bij het aangaan van een nieuw dienstverband direct een vast contract krijgt. Waar moet je op letten bij het afsluiten en verlengen van een (tijdelijk) contract? Welke rechten heb je? Welke veranderingen zijn als gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) nu van toepassing?

Samen met Willemijn Boers, werkzaam als advocaat bij Antonia Advocaten zetten wij in deze serie de aandachtspunten voor jou op een rij.

De proeftijd

Of in jouw contract een proeftijd rechtsgeldig is, is afhankelijk van de duur van het contract.

  • is jouw contract 6 maanden of korter, dan mag geen proeftijd worden opgenomen.
  • is de duur het contract meer dan 6 maanden, en minder dan 2 jaar, dan mag de proeftijd maximaal 1 maand zijn.
  • krijg je een contract van 2 jaar of langer, dan is de toegestane maximale proeftijd 2 maanden.

Wordt jouw contract verlengd bij dezelfde werkgever, dan mag niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen. Dat kan overigens wel,  indien er sprake is van het uitoefenen van een andere functie, waarbij andere taken en verantwoordelijkheden horen.


Kan een cao hier van af wijken?
Val je onder een cao die is afgesloten voor 1 januari 2015 en staan daar andere regels in? Dan gelden deze nog tot aan het einde van de looptijd van deze cao, of uiterlijk 1 juli 2016. In cao’s afgesloten na 1 januari 2015 én vanaf  1 juli 2016 is een proeftijd bij een contract van 6 maanden of korter nooit toegestaan. Een cao mag daar dus niet meer van afwijken.


Wat betekent dat eigenlijk, die proeftijd?
Een proeftijd is heel gebruikelijk, toch kan het voor veel mensen onzekerheid geven tijdens de eerste weken. Natuurlijk kan het voorkomen dat dingen niet goed gaan, het niet klikt of zich andere situaties voordoen. Zowel de werkgever als de werknemer (dus ook jij!) hebben binnen de proeftijd het recht om per direct het contract te beëindigen. Je hebt als werknemer wel het recht om te vragen naar de reden van de beëindiging van het contract indien dit voor jou niet duidelijk is.

Normaliter mag je er vanuit gaan dat een werkgever jou eerst aanspreekt op dingen die niet goed gaan, waarbij je de kans krijgt tot verbetering. In de praktijk is ontslag binnen de proeftijd dan ook eerder een uitzondering. Toch kunnen zich allerlei situaties voor doen waardoor dit niet altijd kan worden voorkomen.

Lees meer informatie over de ketenregeling, transitievergoeding en aanzegtermijn.