Wanneer je een sollicitatiegesprek hebt, weet je in de meeste gevallen ook wie tijdens dit gesprek tegenover je zit. Meestal wordt dit in de uitnodiging vermeld.

Naast dat het natuurlijk noodzakelijk is je goed voor te bereiden op het gesprek, door je te verdiepen in de organisatie én de functie, is het zeker ook handig om te checken wie jouw gesprekspartners zijn.

Door ze op LinkedIn op te zoeken krijg je al een goed beeld. Je ziet een foto en hebt daardoor meteen ook een gezicht bij de personen, handig! Daarnaast kan je zien hoe lang iemand al bij de organisatie werkt, wat dienst functie en verantwoordelijkheden zijn. Indien iemand van buiten de organisatie aanwezig is, is dat ook handig om te weten en kun je zoveel mogelijk achterhalen wat diens rol is.

Je kan ook overeenkomsten of kenmerken vinden in iemands profiel waar je in het gesprek op terug kan komen.

En nee, je hoeft echt niet bang te zijn dat men het ‘raar’ vind dat jij hun profiel bekijkt. (Als hen dit al opvalt) Je toont hiermee alleen maar je interesse aan voor die persoon. Tevens laat je zien dat jij jouw sollicitatie serieus neemt door je goed voor te bereiden.

Succes!