Heb jij weleens van de STAR-methode gehoord? Wanneer je ervaring hebt met sollicitatiegesprekken heb je er (ongemerkt) vast al kennis mee te maken gehad. De STAR-methodiek wordt ingezet om je ervaringen uit het verleden te toetsen aan bepaalde criteria, verwachtingen of situaties op je nieuwe werkplek. Hoe je namelijk in het verleden in situaties hebt gehandeld, zegt veel over hoe je dat straks ook zult gaan doen. De STAR-methodiek wordt ook vaak ingezet om aspecten die jij in je motivatie(brief) hebt benoemd nader te bevragen.

Kortom: de STAR-methodiek is een methodiek die bijna altijd in sollicitatiegesprekken wordt gebruikt.

 

Wat betekent het?

STAR staat voor Situatie, Taak, Analyse, Resultaat en soms gebruikt men ook een 2eR (STARR); namelijk Reflectie. Even een nadere uitleg:

Situatie

Hier word je gevraagd naar uitleg over een bepaalde situatie, ervaring of recente uitdaging waar je mee te maken hebt gehad.

Taak

Voorbeeldvragen:
Wat was jouw rol in deze situatie? Welk doel had je voor ogen? Had je hier een duidelijke opdracht? Wat was jouw verantwoordelijkheid?

Analyse (of Actie)

Voorbeeldvragen:
Hoe is dit gegaan? Hoe heb je dit aangepakt?

 Resultaat

Vragen die hier bij passen: Wat was het resultaat? Wat heeft het opgeleverd voor je team?

 

STARR

Reflectie

Soms volgt dus ook een 2eR, namelijk reflectie.

Vragen die hier bij passen: Hoe kijk je erop terug? Had je dit nu anders aangepakt met de kennis die je nu hebt?

Juist deze 2eR is naar mijn mening erg interessant en is een vraag waar een interviewer veel informatie uit kan halen. Het zegt namelijk iets over jou (mate van, en bereidheid tot) reflectie op je eigen gedrag en ervaringen.

 

Let op:

Deze methode kan dus worden ingezet voor:

  • Vragen die te maken hebben met ervaringen van jouw verleden in bepaalde projecten of werkzaamheden. Maar mogelijk ook omgangssituaties op de werkvloer die tevens van toepassing kunnen zijn in deze nieuwe functie.
  • Vragen die te maken hebben met aspecten over jezelf die je benoemd in een sollicitatie. Vermeld je bijvoorbeeld dat je daadkrachtig bent, dan zou je mogen verwachten dat je aan de hand van deze methodiek aan kunt tonen waarom je dit bent. Wees je daarmee dus ook bewust wat je in je motivatie zet en zorg ervoor dat je dit goed kunt onderbouwen!

 

 Wat kan je ermee?

Nu je dit weet, is het dus ook zeer zinvol om je hier in gesprekken op voor te bereiden. Op basis van de functie-inhoud en de gevraagde ervaring kan je mogelijk al situaties bedenken waar je vragen over kunt krijgen. Wordt er bijvoorbeeld nadruk gelegd op specifieke werkervaring? Grote kans dat je daar vragen over gaat krijgen.

Extra tip: Ga ontspannen zitten, zit je voorover? Ga dan weer eens met je rug tegen de leuning. Neem de gesprekspartners mee in je denkproces. Vertel ze hoe jij de afweging maakt om datgene te doen wat je vertelt.

Blijf vooral jezelf! Veel succes!