Privacyverklaring

 

 

 

Bij Eigenhandig vinden wij privacy erg belangrijk. Wij willen natuurlijk uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. In onderstaande privacyverklaring wordt omschreven met welke privacygevoelige gegevens wij werken en hoe wij met je gegevens omgaan.

 

Eigenhandig, gevestigd aan Witte de Withlaan 3, 7441 HZ Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenhandigvooruit.nl is onderdeel van Eigenhandig.

 

Contactgegevens:

 

www.eigenhandig.nu – Witte de Withlaan 3 – 7441 HZ Nijverdal – 0613357885

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken, op welke basis en met welk doel dit is

 

 

 

Eigenhandig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam: voor het personaliseren van aan jou toegestuurde informatie en contact
 • E-mailadres: voor het verzenden van nieuwsbrieven, informatie over aangeboden diensten en voor het toesturen van online aangeschafte programma’s.
 • Telefoonnummer: om contact op te nemen voor het maken van afspraken of voor het verstrekken van vragen en extra informatie over onze dienstverlening en online trajecten.
 • Gebruikersnaam van online chatdienst (zoals skype, Zoom): indien gekozen wordt voor online coaching en ondersteuning bij programma’s met extra begeleiding volgens het PLUS-pakket. 
 • Inloggegevens: Indien je een online programma gaat volgen hebben wij inzage in de gebruikersnaam die je aanmaakt. In het geval dat je via jouw werkgever een programma krijgt aangeboden zullen wij ook een wachtwoord voor je aanmaken en toesturen. Je hebt altijd het recht om deze zelf aan te passen naar een wachtwoord naar wens. 
 • Rekeningnummer: bij het afhandelen van een betaling van een aangeschaft (online) programma.
 • Huisadres: om goederen ter ondersteuning van enkele online programma’s bij je af te leveren.
 • Werkgeversinformatie: indien een programma wordt aangeschaft via de werkgever dient voor de facturatie enkele persoonsgegevens bekend te zijn die zodoende de bestemming van de factuur verduidelijken. Daarnaast zijn de contactgegevens van betreffende werkgever nodig.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in contact met ons tijdens een betaalde (online) dienstverlening van Eigenhandig. Voorbeelden zijn curriculum vitae, sollicitatiebrief, functie, werkinhoudelijke aspecten.
 • Eigenhandig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 

 

Eigenhandig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ook na afloop van een programma behoud je de mogelijkheid het programma in te blijven zien via jouw eigen account. Meldt je je daarvoor zelf actief af? Dan zullen binnen 3 maanden na afmelding de gegevens die hiermee te maken hebben worden verwijderd.

 

Gegevens die nodig zijn ter verantwoording voor de belastingdienst en accountant, worden 7 jaar bewaard.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

 

 

Eigenhandig verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Links naar andere partijen

 

Deze website bevatten links naar andere partijen, websites en applicaties. Wanneer je op deze link klikt, kunnen deze andere partijen gegevens verzamelen of delen. Eigenhandig is niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen van andere partijen. Wanneer je via een link op een andere website terecht komt, adviseren wij dan ook de privacy voorwaarden van betreffende partijen te controleren.

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken

 

 

 

Eigenhandig gebruikt technische, functionele, analytische en marketing cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Afmelden voor cookies kan door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij er ook voor kiezen om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, zelf van jouw browser te verwijderen.

 

Bij jouw bezoek aan eigenhandig.nu of eigenhandigvooruit.nl ben je geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

 

Functionele of technische cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. Deze gegevens zijn niet naar jou te achterhalen. 

 

Analytische cookies

 

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Eigenhandig hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

 

Marketing of tracking cookies

 

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Convertkit

 

Eigenhandig gebruikt Convertkit voor het versturen van e-mails. Als je bijv. gratis item aanvraagt of je aanmeld voor de nieuwsbrief, komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

 

Convertkit houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met zogeheten tags, bijv. ‘heeft op deze link geklikt’. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

 

Social media 

 

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers Eigenhandig of Eigenhandigvooruit bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigenhandig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijke@eigenhandig.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Eigenhandig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

 

 

Eigenhandig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marijke@eigenhandig.nu. Eigenhandig heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle bestanden die gebruikt worden voor het opslaan van persoonlijke gegevens buiten de website om, om ons werk goed uit te kunnen voeren, zijn voorzien van een extra beveiliging middels een code.