Hieronder heb ik in het kort een aantal wijzigingen voor je verzameld die per 1 januari 2019 van kracht zijn op het gebied van werk en inkomen. Mogelijk hebben ze ook betrekking op jouw situatie.

  • Je kon het al lezen in dit artikel. Partners krijgen extra verlof bij de geboorte als gevolg van de invoering van de wet WIEG.
  • Het minimumloon gaat weer een stukje omhoog. Kijk voor de bedragen onder deze link.
  • Dan nog iets over het minimumloon. Krijg jij het minimumloon uitbetaald? Dan verandert er voor jou en je werkgever iets wanneer er sprake is van een tijd-voor-tijdregeling voor overwerk of meerwerk. Dit mag vanaf 1 januari 2019 namelijk alleen nog maar als daarover in de cao afspraken zijn gemaakt. Tijd-voor-tijd mag niet meer als je bij uitbetaling (dus het tijdvak waarover de uitbetaling van toepassing is) onder het wettelijk minimumloon zakt. Jouw werkgever moet dit dan altijd in geld compenseren. Daarnaast moet overwerk moet voor 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd. Als dat niet gebeurt, worden overwerkuren uitbetaald. In dit artikel lees je meer.
  • Ging tot 2019 de minimale AOW-leeftijd per jaar met drie maanden omhoog, in 2019 is dit met vier maanden. Je krijgt dan je eerste AOW pas als je 66 jaar en vier maanden oud bent.  Lees hier meer.
  • Mocht het voor jou van toepassing zijn. Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van 79.000 euro naar 81.000 euro.
  • Afkoop van kleine pensioenen is niet meer mogelijk vanaf 1 januari. Heb jij nog kleine pensioenen uit het verleden? Lees dan zeker nog even dit artikel en loop geen geld mis!

Daarnaast komen er nog meer veranderingen, ontwikkelingen op ons af in de loop van 2019 en in 2020. Daar komen we uiteraard bij je op terug.