Realiseer jij je dat je bij iedere reactie op een situatie, afstemt op de ander? Jij pikt signalen op die je op jouw eigen, unieke wijze interpreteert. Op basis van deze interpretatie reageer je vervolgens op de situatie. Dat klinkt best logisch, maar eigenlijk staan we nauwelijks bij stil bij dit proces. Waarom reageer jij zoals je reageert?  Hoe zit dat? En hoe kan het dat mensen in je omgeving op eenzelfde situatie volledig anders kunnen reageren?

Recentelijk heb ik een college ‘Spiegel voor succes’ bijgewoond van Josien ter Doest, docent van de Ader Academie.

Wij stemmen ons gedrag af op de ander. Dit gaat de hele dag door en dat proces start als vanaf onze geboorte. Vanaf dat moment ben je al in interactie met de ander en de omgeving, door te imiteren en actief te reageren. Pas daarna ontstaat taal. ‘Niet voor niets is taal in woorden slechts 7% van onze communicatie’, aldus Josien.

Als baby en kind stem jij je af op je ouders, de belangrijkste mensen in je omgeving. Je spiegelt je aan hen. Dat is jouw waarheid, de werkelijkheid waarmee jij je identificeert. Werkelijk alles wat je vanaf de start van je leven meemaakt wordt opgeslagen in onbewuste systemen. Dit is ook de reden waarom geuren, angstige momenten of andere gebeurtenissen ons zo stevig kunnen triggeren (daar waar de ander in eenzelfde situatie nergens last van heeft.)

 

Waarom tegenslag zo’n impact kan hebben.

Een voorbeeld: Heb jij van je ouders meegekregen dat het als vanzelfsprekend en noodzakelijk is dat je werkt om geld te verdienen zodat je jouw gezin kan onderhouden? Of dat status en aanzien een belangrijker aspect is dan je zelf wellicht wilt toegeven? Dan kan een ontslag of onzekerheid over het voortbestaan van jouw functie een drama voor je zijn.

We staan in relatie tot anderen. Wanneer we worden uitgesloten door bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid, dan heeft dat ook daadwerkelijk impact op hoe het met ons gaat. Je kan je buitengesloten voelen. ‘Je doet niet meer mee.’

Er niet bij horen, de angst om grenzen te verleggen, het vertrouwde te verlaten. Velen klinkt dit best bekend in de oren.  (Of willen er liever niet aan toegeven.)

We zijn allemaal als mens sociale wezens. Intern zijn we enorm druk bezig ons af te stemmen op de ander en onze omgeving. We doen de hele dag niet anders, wat dus eigenlijk een enorme belasting voor ons is. Het uiteindelijke resultaat (ons gedrag) is een uiting van ons gevoel, onze emotie en onze fysiologische gesteldheid. Deze processen gaan zo snel dat we dat nauwelijks doorhebben.

Er zijn situaties in je leven waarmee jouw eigen veiligheid in het geding is. Dit kan van grote gebeurtenissen zijn tot hele kleine dagelijkse beslommeringen. Wat gebeurt er dan? ‘Je gaat terug naar je ‘reptielen- en zoogdierenbrein’ en daarmee zit je in je onbewuste systeem gericht op veiligheid en overleving’, aldus Josien.

Je loopt weg voor een situatie, duikt in de ontkenning, het knaagt aan je of je kan een gebeurtenis juist (te?) makkelijk naast je neerleggen, etc.  Kortom, jouw reactie komt vanuit jouw eigen innerlijke systeem.

We kregen een oefening (één van de vele werkvormen van Josien) waarbij op duidelijke en treffende wijze een door mijzelf ingebrachte situatie in beeld werd gebracht. Daarbij omschreef ik mijn eigen gevoel en gedrag en vervolgens kreeg ik vragen. Op treffende wijze kon ik naar aanleiding van deze vragen de situatie vanuit een ander gezichtspunt benaderen. Zo ging ik ook met andere ogen naar de situatie te kijken en op basis daarvan mijn eigen reactie heroverwegen. Kan ik ook anders reageren en handelen? Wat betekent dat vervolgens voor mij én de ander? Een mooie eyeopener!

 

“We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.”

Anais Nin

(een zeer mooie quote waar Josien naar verwees)

 

Loop je vast of merk je dat je als vanzelf reageert op situaties en vraag jij je weleens af waarom een ander dit anders ziet, of wil je een eigen patroon doorbreken? Waarom reageer je zoals je reageert? Weet dat er àltijd een andere kant is, een mogelijkheid de situatie anders te benaderen. Bewustwording van wat je van vroeger hebt meegekregen en wat voor effect dit heeft op de relatie met mensen om je heen is al een mooie 1e stap. Jouw waarheid ligt voor de ander misschien weer heel anders.

Je kan altijd anders reageren op een situatie dan je van nature doet. Het is het waard dat eens te onderzoeken. Het kan je enorm helpen om één of meerdere patronen te kunnen doorbreken.

Wat mij betreft in ieder geval een erg interessant onderwerp waar ik wel meer over wil weten. Jij ook? Neem dan eens een kijkje op deze pagina.