19 april 2016

De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds flexibeler. Veelal wordt gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Het komt eigenlijk nauwelijks meer voor dat je bij het aangaan van een nieuw dienstverband direct een vast contract krijgt. Waar moet je op letten bij het afsluiten en verlengen van een (tijdelijk) contract? Welke rechten heb je? Welke veranderingen zijn als gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) nu van toepassing?

Samen met advocaat arbeidsrecht, Willemijn Boers zetten wij in deze serie de aandachtspunten voor jou op een rij.

De aanzegtermijn:

Je bent lekker bezig bij je werkgever in een tijdelijk contract. De proeftijd is voorbij, de tijd vliegt en het einde van jouw tijdelijke contract nadert. Spannend, want wat gaat er gebeuren? Wat zijn de regels?

Werkgevers hebben sinds 1 januari 2015 te maken met een aanzegtermijn. Eerder kwam het nogal eens voor dat medewerkers pas enkele dagen voorafgaand aan het einde van een contract te horen kregen dat deze niet wordt verlengd. Daar is nu een stokje voor gestoken. Of in ieder geval, de regels zijn aangescherpt waardoor het voor werkgevers consequenties heeft wanneer niet op tijd aan jou als medewerker wordt gemeld wat er met jouw contract gebeurt.

Heb jij een contract van 6 maanden of langer, dan moet jouw werkgever minimaal 1 maand voorafgaand aan de einddatum van het contract aan jou laten weten of het dienstverband eindigt of dat je een contractverlenging krijgt.

Let op: de aanzegtermijn geldt niet wanneer je een contract hebt korter dan 6 maanden, of wanneer je een contract hebt op basis van een project, waarbij op voorhand niet valt te zeggen wat de einddatum wordt.

Wat als je nog niets hebt gehoord?

Laat jouw werkgever niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij aan jou een vergoeding verschuldigd van 1 maandsalaris.
Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegtermijn, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Let op: een werkgever hoeft deze vergoeding niet uit te keren indien er sprake is van een faillissement of uitstel van betaling.

 

Wat doe ik als mijn werkgever weigert de vergoeding te betalen?

Denk jij recht te hebben op een vergoeding in verband met de aanzegtermijn, maar weigert jouw werkgever deze te betalen? Stuur dan eerst een aangetekende brief, waarin je aangeeft aanspraak te willen maken op de vergoeding en stel geef hierbij een termijn aan, waarin je werkgever alsnog tot betaling over dient te gaan. Heeft dat geen effect, dan kan je een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter waarin je aanspraak maakt op de vergoeding. “Wacht daar niet te lang mee, want hier heb je maar twee maanden de tijd voor, daarna kan je geen aanspraak meer maken op de aanzegvergoeding” , aldus Willemijn.

Lees hier meer informatie over de proeftijd, de ketenregeling en de transitievergoeding